مزرعه مکانیزه پورسیدی
جیرفت - باقرآباد
09124764008 - 09133484170 - 09366806906
شنبه-جمعه: 07:00 - 17:00

گلخانه جاوید جز دسته گلخانه های نیمه مدرن قرار می‌گیرد که با ارتفاع ۵۰۵متر به بالا تا ۶۰۵ متر پیچ و مهره ای از نوع گلخانه های مرغون به صرفه و کیفیت عالیست که کارائی آن بیشتر در مناطق جنوبی کشور که کشت پاییزه دارند بالا می‌باشد و تقریبا نصف قیمت گلخانه های طرح اسپانیایی و اصفهانی و دیگر نوع گلخانه های مرسوم کشور می‌باشد. سایت جیرفت جاوید اولین کارگاه تولید این نوع گلخانه ها در کشور میباشد که در شهرستان جیرفت مستقر و با توجه به اقلیم نواحی جنوبی اقدام به تولید این نوع گلخانه ها کرده است که با توجه به قیمت پایین و ارتفاع استاندارد کاملا مرغون به صرفه است.