مزرعه مکانیزه پورسیدی
جیرفت - باقرآباد
09124764008 - 09133484170 - 09366806906
شنبه-جمعه: 07:00 - 17:00

تیپ c گلخانه جاوید، ارتفاع ۵متر و اندازه دهنه ها ۱۰ متر و فاصله ستون ها از هم ۳ متر می‌باشد که تهویه آن رول اپ درون ناودونی و در صورت نیاز دریچه رول اپ بغل هم قابل اجراست. اتصال نایلون ها به صورت سفت کن رول اپ می‌باشد.