وب سایت جدید مزرعه مکانیزه پورسیدی با امکانات جدید راه اندازی گردید و آماده خدمت‌گذاری به شما بازدیدکنندگان محترم می‌باشد.